Цени

Цена
Карта за 10 посещения в рамките на 10 седмици 100 лв.
Карта за 10 посещения в рамките на 5 седмици 90 лв.
Карта за 10 посещения в рамките на 15 седмици 120 лв.
Еднократно посещение 15 лв.

Има и половин карти за по-кратък период, както и възможност за заплащане по лично договаряне.

След закупуване на карта, внесената сума не се възстановява.

Картата важи за всички групи, но не може да се преотстъпва.

След изтичане срока на картата, невзети занимания могат да се вземат само при закупуване на нова карта.

Не работим с карти на МУЛТИСПОРТ и СОДЕКСО