Image result for щитовидна жлеза

Една от основните причини за отслабване на нашата имунна система и появяването на някои болести е стресът, сред които е и дисбалансът на щитовидната жлеза. Той ще е и основа тема по време на курса, като ще прилагаме различни йогийски начини за неговото намаляване и трансформиране.

Практиките ще са насочени към отпускане на напрежението както физическо така и ментално и енергийно, подходящи са за всички хора, независимо дали имат дисбаланс на щитовидната жлеза.
Курсът не е йога терапия.