Начинаещи –
понеделник от 19:00 до 20:30

Практики за храносмилателната система – 
петък от 19:00 до 20:30

Вижте графикът за всички йога курсове!