Йога и Аюрведа

ayurveda_vishnu

Йога и Аюрведа са две тясно свързани духовни или свещени науки, чиито корени са във ведическата традиция на Индия. Аюрведа е ведическата наука за изцелението на тялото и ума. Йога е ведическата наука за самореализацията, която може да бъде постигната при условие, чe тялото и умът работят както трябва. Двете дисциплини са се развивали съвместно и винаги са били прилагани заедно. Затова тези, които се интересуват от едната, ще имат полза от изучаването и на другата. Обаче повечето книги за Йога, издавани на Запад, говорят малко за Аюрведа. И макар че всички аюрведични книги отделят място на своите страници за Йога, досега на Запад принципът посветен на взаимоотношенията между Йога и Аюрведа  не е достатъчно застъпен. И йога и аюрведа са нещо много повече от физкултура или лечебни системи за тялото, както сме склонни да ги виждаме днес, колкото и важни да са тези  аспекти. И класическата йога, и аюрведа разглеждат човека като цялост, която не се състои само от тяло, но и от ум и душа. И двете се грижат за всичките ни потребности – от физическото здраве и благополучие до разгръщането на нашето висше съзнание. Прана, жизнената сила е основната връзка между йога и аюрведа.
Йога и Аюрведа – и двете фундаментални холистични дисциплини. Тяхната пресечна точка е концепцията за телесната и психо-духовната цялостност. Йога се съсредоточава върху духовното единение чрез самотрансцендиране, достигащо връхната си точка в самореализация. Аюрведа се концентрира върху психотелесното единение чрез всеобхватни грижи за здравето, достигащи връхната си точка в готовност за самотрансцендиране и самореализация.
Един от отличителните белези на Йога е равновесието и затова последователните на това древно изкуство и наука трябва да отделят подобаващо внимание и на тялото, и на ума. Понякога прекалено усърдните ентусиасти в Йога се стремят да практикуват медитация и да достигнат висши състояния на съзнанието извън физическото тяло, но тялото е основата за реализиране на просветлението. Ако не се грижим за тялото си, вероятно рано или късно ще бъдем победени от болестите. Помнете, ние всички имаме свои карми (чети: генетична програма и външни житейски ситуации), с които да се борим! Болестта се разглежда в Йога като една от пречките за успешно завършване на йогическия процес. Ако се съмнявате в това, опитайте се да медитирате със зъбобол или с болки в стомаха. Може и да го направите, разбира се, но това предполага значителни умения в концентрацията. Телесните неуравновесености лесно пораждат психически разстройства и обратно. Затова култивирането на силно, здраво тяло и обучаването на ума трябва да вървят ръка за ръка, като и двете в идеалния случай трябва да черпят силата си от желанието за самореализация.
В момента и Йога, и Аюрведа се радват на огромна популярност на Запад. Но те са също така и обект на значителни изкривявания.
Йога и Аюрведа са науки-сестри, които се са развивали заедно и взаимно са си влияли през цялата си история. Те са неразделна част от великата система на ведическото познание, което  казва че цялата вселена е Един Аз, както и че ключът към космичното знание се намира в нашите умове и сърца. Като ведически дисциплини Йога и Аюрведа работят съвместно, за да увеличат своите огромни благотворни ефекти на всички равнини. Те могат да бъдат обединени със свързани ведически или йогически науки – астрологията, архитектурата, музиката и езикознанието – за формиране на един още по-широк подход. Йога е първо и преди всичко наука за самореализацията (реализацията на Аза). Нейна грижа е дудуховната практика, изразяваща се предимно в медитация, да ни изведе отвъд страдането и невежеството на света. Тя ни учи как да преминем от нашата телесна и стеснена от егото самоличност към нашия безсмъртен Аз, който обитава в сърцата ни. Йога дава ключа към духовното развитие, което във ведическия смисъл е придобиване на знание за нашата истинска природа отвъд времето, пространството, смъртта и страданието.
Свързващото звено между Йога и Аюрведа е прана, или жизнената сила. Йога е разумът на прана, търсеща по-висши еволюционни трансформации, докато Аюрведа е нейната лечебна сила, стремяща се да обедини в едно цялостния начин на живот. Заедно Йога и Аюрведа образуват всеобхватна система за самоконтрол и самоусъвършенстване, която може да преобрази от телесното до най-дълбокото духовно равнище, като ни дари с неимоверна жизненост и творчески сили на всички нива.
Знанието за психотелесните типове на Аюрведа е една от най-добре пазените тайни на Йога. Ако не успявате да напредвате много по  йогическия път, то е може би защото се движите по погрешното платно. Важно е да разберете към кой психотелесен тип спадате не само при избора на подходяща за вас диета или курс на медицинско лечение, но и когато се впускате в духовната практика. Всички платна на пътя са еднакво добри и пригодни, но вие трябва да имате подходящи габарити, които да съответстват на даденото платно, за да достигнете въобще до вашата крайна цел, а още повече – спокойно и безопасно

Йога и Аюрведа на Запад

Йога е вече обичаен термин в съвременния свят, в който йога курсове се организират във всеки град или квартал. Повечето хора отъждествяват Йога с позите, или асаните, които са най-видимата страна на системата. Макар че йогическите асани могат да бъдат разглеждани като добър вход към необятния храм на Йога, те едва ли са цялостната му сграда или централното божество в него. В крайна сметка повечето хора, обърнали взор към Йога, ще стигнат до нейните по-обхватни и по-духовни практики, каквито са мантрите и медитацията.
По същия начин Аюрведа стана известна на Запад като някаква специална система на природолечение. Днес в големите градове  има аюрведични центрове, а в почти всеки магазин за здравословни храни могат да се купят аюрведични билки. Аюрведичните психотелесни типове бяха представени в голям брой популярни книги и статии из списанията. Обаче физическата страна на аюрведичното лечение чрез билки и особен начин на хранене е само част от системата. Нейният вътрешен аспект, изцелението на финото тяло и ума (което включва йогически практики и медитация), е другата и може би по-важната половина.
Голям брой йога центрове предлагат аюрведично лечение и двете науки обикновено се изучават заедно. Обаче много хора, които са навлезли в Йога чрез физическата й страна, може би не осъзнават напълно значимостта на аюрведичната връзка. Сред тях е възможно да попадат и различни учители по Йога и йога-терапевти, които не са обучени в аюрведа.
Традиционно в Индия Йога се занимава с духовната страна на живота, която ние представихме тук като пътят на самореализацията. От друга страна, Аюрведа се грижи за телесното и психическото здраве, както и за предписанията относно здравословните начини на живот. Като терапия или упражнения Йога традиционно се предписва в рамките на Аюрведа. Класическата йога-терапия е аюрведична и в теоретичните, и в практическите си страни. Този факт трябва да бъде вземан предвид от хората, които днес използват Йога за лечебни цели. Те не трябва пренебрегват потенциалните благотворни ефекти от добавянето на аюрведичните прозрения към йога-терапията. Добре е да се научат да разбират аюрведичните ефекти от йогическите практики, а не просто да се опитват да определят йогическото лечение единствено от гледна точка на модерната медицина или на модерната психология.
Съвместното изучаване на Йога и Аюрведа е от голямо значение за всяка от двете дисциплини. То ни помага да разберем целостта на живота, към която и двете науки са ориентирани по толкова задълбочен начин. Възстановяването на целостта на тялото, ума и духа е онова, което всички ние търсим, както индивидуално, така и колективно.

Аюрведа

Ayurveda_food_1_Подобно на Йога, заедно с която тя се развива, Аюрведа има дълга история – с много пластове, различни измерения и непрекъснато развитие, която я прави значима за всички хора във всичка времена. Аюрведа е една от най-забележителните холистични медицински системи в света. Тя обхваща всички аспекти на здравето и добруването – физическо, емоционално, ментално и духовно. Включва всички лечебни методи – от диетата, билките, упражненията и режима до йогическите практики и медитацията. Благодарение на своето уникално разбиране на индивидуалната конституция Аюрведа дава възможност на всеки човек и на всяка култура да създадат начин на живот, който е в хармония и с природата, и с нашия висш Аз. Тя осигурява най-доброто здраве и най-успешното развитие за всички същества посредством своето задълбочено разбиране на природните закони.
Вървейки по стъпките на Йога, която вече си е извоювала място в целия свят, Аюрведа се появи като една от най-важните световни системи на медицината, основана върху схващането за единството ха тялото и ума. Тя ни показва как да разбираме езика на природата, езика на живота, така че можем да живеем в хармония с вселената, без да се развиваме само за наша лична изгода, а и за благото на всички. Аюрведа съдържа тайните не само на изцелението на отделния човек, но и на възхода на общество, на всички хора и на самата планета.
Аюрведа е предимно наука за самоизцелението (изцелението на Аза), насочена избавлението от болестите на тялото и ума. Това не означава, че Аюрведа е просто метод за самолечение, които не изисква помощ от терапевти или лекари. Всъщност Аюрведа казва, че медиците са незаменими за справянето със усложненията при болестните състояния. Именно те трябва да следят развитието на болестта и да посочват на пациента при промените във всеки един етап как да се грижи за здравето. Аюрведа като самоизцеление означава, че тя се грижи за възстановяване на целостта, с нашия вътршен Аз като нейна крайна цел, което представлява вид духовно лечение.
Аюрведа се грижи за избавлението от телесните и психическите болести и постигането на телесно и психическо благополучие. Все пак крайната цел на класическата Аюрведа, както и на класическата йога е самореализация – най-висшата форма на самоизцелението. Аюрведа ни показва как да постигнем оптимално здраве не заради възможността да изпитваме повърхностни удоволствия, а с цел да ни даде здрава основа и достатъчно енергия, за да вървим по йогическия път.

<< Назад към статиите