Съвременни школи за преподаване на Йога

Сатянанда йога

Носи името на нейния основател Парамахамса Сатянанада Сарасвати. Наричана е още Бихар йога, от името на индийския щат, в който се установява Свами Сатянянда. Най общо казано тя е интегрална йога, базираща се и синтезирала есенцията от традицията на Самкхя, Веданта и Тантра и осигуряваща систематичен и разбираем подход към живота в модерното общество. Тя включва Хата йога, Раджа йога, Карма йога, Гяна йога, Мантра йога, Бхакти йога. Акцентира се вурху постепенния подход, релаксацията, сигурността, личната опитност. Има възможност да отговори на нуждите на всеки индивид. Ключовата дума за  всяка практика и ситуация еосъзнаване.
Традицията в системата Сатянанда е жива, основана на гуру – учениk, така, че не се губи духовната нишка.  Корени  се далеч във времето и се свързва с Даттатрея и Ади Шанкарачария до парам-гуру Свами Шивананда, чийто ученик е Свами Сатянанда.
Свами Шивананда дава интегрална йога на света по традиционен начин. Той е ведически гуру. Свами Сатянанда дава йога по научен начин на света, той е тантричен гуру. Неговият приемник Свами Ниранджанананда е модерен ведически гуру и комбинира традиционния с научния подход по един различен, съвременен начин.
Сатянанда йога е пренесла традиционните учения в „класната стая“ и се преподава на високо академично ниво, като същевременно  тези богати знания се изнасят в обществото и се прилагат в болници и здравни заведения,  училища, колежи и университети, затвори, армията, спорта, екологията, индустрията и кооперативния бизнес, космически програми, по време на рехабилитация,  бременност, за възрастни, за деца, за цялото семейство.
Системата Сатянанда представя йога в една много практична форма, достъпна за съвременния човек. Тя учи, че трябва да живеем хармонично и балансирано и за тази цел трябва да имаме правилна координация между мисли, чувства и дела – т.е  между главата, сърцето и ръцете.
Цялата система на шаткриите в хата-йога е опростена и комбинирана в Пурнашанкапракшалана, като се дава и една кратка версия Лагушанкапракшалана, възможна да се практикува в къщи.  Нети, Дхаути, Наули и Басти се определят като отделни техники.
Асаните са разделени в 3 групи по сложност – за начинаещи, средно напреднали и напреднали.като при това са класифицирани и структурирани  според тяхната цел и въздействие: Паванмуктасана, Йога упражнения за очи, Релаксиращи асани, Медитативни, Ваджрасана серия, Изправени асани, Суря Намаскара и Чандра Намаскара, Падмасана серия, Назаднавеждащи, Напреднавеждащи, Усукващи, Обърнати и Балансиращи асани. Започва се бавно със сериите Паванмуктасана 1, 2, и 3, въведени от Свами Сатянанда за огъвкавяване на тялото, премахване блокажите от ставите и мускулите, както и енергийните блокажи, тонизиране на автономната нервна система, хормоналните функции и дейността на вътрешните органи и релаксиране на ума. Постепенно се добавят по-сложните  асани.
Пранаяма се въвежда също постепенно в ежедневната йога практика, като са предложени множество прости подготвителни техники. Класифицирани са загряващи, охлаждащи и балансиращи пранаями и техния ефект върху различни състояния на тялото, в различно време не деня, при различен климат и различни настроения. Обяснено е как да се развие способността за вдишване, издишване и задържане на дъха. За пръв път са описани характеристиките и техниките на Прана Видя, която днес е позната в по-семпла форма като Рейки:“Прана, пранаяма, пранавидя“.
Обяснена и систематизирана е също концепцията за мудрите и бандхите Книгата „Асана пранаяма, мудра бандха“ предлага обяснение на всички тези техники детайлно,  последователно и систематично, включително благоприятните ефекти, противопоказания, физическо и психическо осъзнаване, продължителност и дозировка на практикуване, предпазни мерки, варианти, практически бележки и т.н. Всичко описано е потвърдено от научни и терапевтични наблюдения. Книгата е многократно преиздавана и се дообогатява със всяко следващо издание.
Как да се справим с ума, който не може да бъде разбран или уловен? За тази цел е развита пълна система от практики на пратяхара ( оттегляне на ума от сетивата – петата степен от раджа йога ). Утвърдена запазена марка е йога нидра (древна тантрична техника, опростена,  приспособена  и дадена в достъпен вид). Антар мауна и Аджапа-Джапа също са структурирани  и предложени в разбираем стил. Описани са и се перподават също практики за концентрация и медитативни техники, извлечени от древните  текстове на йога, тантра и упанишадите: „Дхарана Даршан“; „Медитации от тантрите“
В света съществуват две системи по крия йога. Едната се предава от Бабаджи, за когото се казва, че с неин създател и основател. Тя се е пазела в тайна и се е предавала само лично от учител на ученик. Парамахамса Сатянанда прави три годишен кореспондентски курс по крия йога и написва единствената автентична енциклопедия.
Концепцията за чакрите е разработена детайлно в книгата :“Кундалини тантра“. Работата на учени и мислители от цял свят се основава на теорията и практиките на Свами Сатянанада, свързани с йогийските идеи за това коя чакра с коя нади и коя жлеза се свързва и т.н. Книгата на д-р Хироши Мотояма :“Чакрите – път към висшето съзнание“ е доказателсво за това.
Сатянанда йога развива и един процес на отваряне на сърцето, не чрез сляпо идолопоклоничество, а чрез Бхакти във формата на връзка, чувство към Бог проявен във всяко живо същество. Израз на това е Мисията „Шивананда Мат“.
Сатянанда йога  показва път и представя начин на живот в много практична форма интегрираща йога в името на развитието на човешкия потенциал, съзнание и енергия.  И тук в случая говорим за преподавани практики (асани, пранаями, техники за оттегляне на сетивата, концентрация и медитация, пречистващи техники като шаткарми, таттва шудхи; практики от  Нада-йога,  Манрта-йога, Пранавидя и др. ) от една страна, и йогийски начин на живот, от друга – чрез йогийско хранене и режим, спазване на яма и нияма, бхакти йога, карма йога и гяна йога. Сатянанда йога дава възможност цялото йогийско  знание да стане част от ежедневието на съвременния човек, като  се съчетае духовния с обикновения житейски път.Тя е за хора от по-сатвичен тип, интелектуалци, хора, които търсят освен гъвкавост и релаксация, по-спокойно, по-бавно, медитативно  темпо в практиките, но в същото време дълбоката и философската страна на йога.
Искрено търсещите и отдадени последователи могат да приемат санняската традиция, без това да е задължително. Сатянанда традицията е част от ордена Сарасвати, този аспект от висшата духовна реалност, който закриля и съхранява знанието, покровителства изкуствата и творчеството.

Шивананда йога

Наричана още системата „Аананда“ – може би най-популярната у нас, оказала най-значимо влияние върху повечето последователи.  Неин основател е Свами Шивананда Сарасвати. Тя става популярна от публикациите на неговите ученици Свами Вишну Девананда ( „Пълна илюстрована книга по йога“) и Гупта ( „Йога и дълголетие“). Характерно за тази система е концентрацията върху определена част от тялото при задържане в позата, при което понякога се задържа или ритмизира дишането. Тя е много добре пригодена за масово практикуване на  хата йога, допада на много хора, които не търсят постигането на по-високи цели, отличават се с повишена емоционалност и по-слаба лична воля.
БФЙ е приела програма от серия асани, характерна за системата:
1.Випарита Карани; 2.Урдхвасарвангасана; 3. Матсясана; 4. Сарвангасана; 5. Пашчимоттананасана; 6. Бхуджангасана; 7. Ардхашалабхасана; 8.Шалабхасана; 9.Ущрасана; 10.Суря намскар; 11.Супта Ваджрасана; 12. Ардха Матсиендрасана; 13. триконасана; 14.Шавасана
Това е максимално стегнат комплекс с добре подбрани елементи, всички асани в него са от първостепенна значимост, средна степен на трудност, подходящ за хора с различни физически и възрастови показатели, удобен и за занимания в група. Построен е на принципа на линейното взаимобалансиране – редуване на асани с различни насоки на напрягане и въздействие, като по този начин  взаимно се уравновесяват и допълват. Основно правило е „Никога не променяйте асаните. Твърдо се придържайте към едни и същи. Ако днес изпълнявате една последователност от асани, а утре друга, няма да извлечете никаква полза“.  Св. Шивананда.

Айенгар

Системата е разработена и представена от Белур Кришнамачар Сударараджа Айенгар в книгата му „Светлина върху йога“, която  се счита за едно от най-добрите ръководства-самоучител по хата йога, издавани някога. Съдържа 160 асани с 39 варианта и 2 мудри, изчерпателно описани и илюстрирани, като са дадени и междинните етапи. Приложена е 300 седмична практическа програма за тези, които искат да практикуват самостоятелно. Системата допада на рационални и целеустремени хора, със силна воля, които могат да осъществят желаното от тях и искат да знаят точния метод за постигането му.
Комплексите на Айенгар са доста обемни. Уравновесяването се търси не чрез непосредствено редуване на единични пози, а в рамките на интензивни серии. Следва се принципът на циклизирано блоково балансиране, при което се започва с по-трудни и натоварващи асани и се завършва с по-леки. Предимство има блоковото изграждане е по-интензивното въздействие върху определени части и органи  на тялото, но от друга страна натоварването по време на практиките е по силите на млади и здрави хора с добри физически показатели.  Характерно е повишена напрегнатост при формиране на позите, понякога прекалена. Липсва предварителна подготовка на организма чрез шаткарми.
Дава се възможност за известни промени в комплекса през всеки ден от седмицата.

Брахмачари

Системата е основана от Шри Дхирендра Брахмачари. При нея се започва с вяями – динамични упражнения в две разновидности: фини ( сукшма ) и по-груби или натоварващи ( стхула ). Същевременно се изпълнява цялостна програма за прочистване и балансиране на организма чрез практиките на шаткарма. Към асаните се пристъпва във втория етап, пранаямите и мудрите  идват по-късно. В общи линии системата „Брахмачари“ следва плана на садханата, представен в „Гхеранда-Самхита“, но с една рядко срещана свобода, задълбоченост и точност на интерпретацията. Липсва какъвто и да е стремеж към постигане на външна атрактивност при формирането на асаните, които излъчват отпуснатост и спокойствие. Акцентът се поставя върху по-дългото задържане в позата ( до 10 – 15 ) минути.
Системата най-адекватно представя автентичната йога, точно затова може би е по- слабо популярна на Запад. Тя допада на хора, които желаят да постигнат високи и стабилни резултати, но не чрез прекомерно напрягане за кратко време, а чрез търпелива, постоянна и обмислена работа при следване на класически и оригинални стандарти.

<< Назад към статиите