Изготвяне на индивидуална програма


Индивидуалната йога програма се изготвя, когато искате да практикувате в къщи и имате нужда от консултация какви практики да подберете.

Индивидуалната йога програма е съобразена с времето, с което разполагате, нуждите и целите ви. Изготвя се  след като е било проведено индивидуално занимание.

Предоставят се материали, снимки, записи на практиките.

Индивидуална програма се изготвя и при прилагана йога терапия.