Индивидуални занимания


Индивидуалното занимание е подходящо при специфични нужди от различен характер – конкретни въпроси за правилното изпълнение на йога практиките, балансиране на емоции, преодоляване на блокажи.

Необходимо е предварително да се подпълни формуляр за здравословно състояние.
Формуляра може да изтеглите оттук и да се изпрати информация за насоката, в която ще се работи.

Първото занимание е с продължителност 90 минути.