Въведение в йога асана

В йога сутрите на Патанджали е дадено кратко описание за асана: „позиция която е удобна и стабилна“. В този контекст асаните са практики, които развиват спсобността да се стои удобно в една поза продължително време – способността необходима за медитация. И за това в раджа йога под йога асана се разбира стабилна седяща поза.

Хатха йогите откриват някои специфични позиции на тялото (асани), които отварят енергийните канали (нади) и психичните центрове (чакри). Те разбират, че развиването на контрол връху тялото посредством тези практики им позволява да контролират ума и енергията. Според йога умът и тялото не са отделни същности. Интегрирането и хармонизирането на ума и тялото става практикувайки асани . И тялото и умът акумулират напрежение или проблеми (блокажи, възли). Всеки ментален блокаж има съответстващия физически мускулен блокаж и обратно. Целта на асаните е да се освободят тези блокажи. Редовното практикуване на асани поддържа в оптимална форма физическото тяло. Йога асаните могат да се използват както за възстановяване или терапия, така и за пробуждане на спящия енергиен и духовен потенциал.

Разлика между асаните и физическите упражнения:

при физическите упражнения имаме напрежение на мускулите, съответно стрес на тялото от което следва умора. Когато се изпълняват йога асани, дишането и метаболизма се намаляват, консумацията на кислород и телесната температура също спадат, а при физическите упражнения това е обратно.

Видове йога асани

В йога сутрите е казано че оригинално съществуват 8.400.000 асани представящи 8.400.000 инкарнации, през които всяка индивидуална душа трябва да премине преди да достигне освобождение на цикъла на прераждане и смърт. Тези асани представляват прогресивната еволюция от най-простата форма на живот до  напълно реализираното човешко същество. В течение на вековете йогите и светците модифицирали и намалили броя на асаните до няколко стотин познати  днес. Много от йога асаните носят имената на животни. Чрез наблюдение древните йоги разбирали как животните живеят в хармония със средата и техните тела. Те открили ефекта на определена  – поза  как тя специфично може да повлияе и контролира хормоналната секреция, например. Чрез имитацията на животински пози раните мъдреци разбрали, че могат да поддържат добро здраве и да посрещнат предизвикателствата на живота.

Динамични и статични йога асани

Динамичните практики често включват енергизиращи движение на тялото. Те увеличават гъвкавостта, повишават циркулацията на кръвта, отпускат мускулите и ставите, премахват енергийните блокажи, тонизират кожата, укрепват белите дробове, стимулират дейността на храносмилателната и отделителната система. Динамичните практики са особено полезни за начинаещите. Статичните пози се изпълняват от по-напреднали ученици, имат по-фин и дълбок ефект върху праничното и ментално тяло. Изпълняват се с малко или без движение, тялото често остава в една поза до няколко минути. Те масажират нежно вътрешните органи, стимулират жлезите с вътрешна секреция и мускулите, както и отпускат нервите в тялото. Действат успокояващо на ума  и подготвят практикуващият за по-виши практики в йога, като например медитация. Някои от тях са особено полезни за оттеглене на сетивата и навлизане в пратяхaра.

При изпълнение по-важно е как навлизаме в дадена асана и как задържаме в нея, отколкото техническото съвършенство на формата, която може би сме в съсотяние да задържим, докато сме в позата.  Главното е да използваме асаната като преносител за насочване на праната (жизнената енергия) към онази част на тялото, която се стремим да подобрим или излекуваме. Лечебното въздействие идва от прана (енергията) а не от самата асана. За да навлезе праната в тялото се изисква свързване на дишането с позата. Навлизането и оставането в една асана с концентрация върху дъха е много по-въздействаща практика, отколкото съсредоточаването върху телесната техника. Този тип изпълнение изисква да се движим с прана, което означава да сме съсредоточили вниманието си върху свободния поток на енергия, а не върху насилственото задържане в определена поза. Статичността на тялото трябва да дойде в резултат на освобождаване от напрежението, а не чрез изкуствено задържане на дадена асана. Много по-важно е как изпълняваме дадена асана, отколкото коя конкретно асана правим. Правилно избрана асана изпълнена по погрешен начин няма да бъде полезна.

Парамхамса Сатянанда

<< Назад към статиите