Мантрите

Откъс от сатсанг в Атина – 4 октомври 1984 г.  Из “Ученията на Свами Сатянанда Сарасвати” – 6 том, 130 стр.

–   Може ли, моля  Ви, да ни обясните какво е значението на мантрата и каква е целта и ползата от мантра?

– През последните тридесет години съм отговарял стотици пъти на този въпрос. Понякога чувствам, че е по-добре, ако не говоря за това. Защо хората трябва да говорят за комплицираността  на мантрата  и защо ме питат какво е мантра, ако вече знаят това? Във всяка култура важността на мантрата е позната на хората. Индийците знаят за мантрата. Във всяка част на света чуваме, че мантри се използват на различни места. Отрицателните страни на мантрата също се знаят от хората.  Много пъти някой ви казва,”Той ме омагьоса” .

Вие си мислите, че знаете за мантрата, но както и да е, тъй като ме попитахте, нека да отговоря. ”Мантра” е санскритска дума, съставена от два корена: единият означава “повторение”, а другият -“свобода”.”Повтаряне и свобода” е значението на думата мантра. Не трябва да се разбира или тълкува погрешно като  “божествено име”. Мантрата е звук. Мантрата е звук и звукът е форма на енергия –  мощна енергия, която може да повлияе на ума.

За да  изпитате медитация и самадхи, се нуждаете от определен тип ум. Тези, които практикуват медитация, без да подготвят ума, нямат истински преживявания. Когато медитирате умът, навлиза в подсъзнателните и несъзнателните нива и там наблюдава собствената си природа и нейното съдържание. За това, преди практиките на медитация трябва да изчистите ума си. Звуците, за които говоря, изчистват ума от неговите нечистотии и впечатления.

В човешкия ум са запечатани милиони, билиони, трилиони впечатления. Имате огромно минало, витаещо в ума ви, не само от това превъплъщение, но и принадлежащо на други превъплъщения. Преди концентрация е необходимо да олекотите ума чрез практиката на мантра, затова когато практикувате мантра не трябва да се стараете да се концентрирате. Мантрата не означава концентрация и концентрация не е необходима. Ако може да изчистите ума,  концентрацията става спонтанно.

Тези хора, които имат мантра от своя гуру, трябва да ме слушат внимателно, защото аз не съм интелектуалец – аз практикувам повече от петдесет години. Когато практикувате своята мантра, трябва да оставите ума си да се движи свободно, защото умът ви е пълен с потискания и агонии. Потискането на тенденциите на ума ще попречи на духовното ви изживяване. Когато приемете мантра и я практикувате, трябва да я повтаряте или на глас или мислено. Ако умът ви е неспокоен и разсеян, оставете го така. Трябва да сте достатъчно смел да го оставите така и да се изправите пред себе си. Трябва да приемете смело своите разочарования от амбиции, страсти и всичко друго, което е умът и за тази цел вие трябва напълно да се отделите от странстванията на  ума. Както гледате телевизия, по същия начин трябва да гледате телевизията на ума.

Мантрата трябва да бъде практикувана по наична, по  който ви е обучил вашият гуру. Има хиляди звуци във Вселената, но универсалния звук е ОМ. ОМ представлява  време, пространство, обект и трансценденталност. Освен ОМ има и хиляди звуци във вселената съществуващи при високи честоти. Вие не можете да ги чуете сега, но някои хора, които повишават честотата на своите умове, могат да чуят тези звуци. Звуците,  които те чуват се наричат мантри.

Има много видове и типове мантра, но те се класифицират главно в три групи: мантри, които имат духовни последствия и мантри, които имат обикновени последствия. Освен това има два типа мантра: едните са познати като”биджа” или “семе”; другият тип е комбинация от много звуци. Тези комбинации от звуци са комбинации от различни честоти. Всеки звук има честота, няма два звука с една и съща честота. “ Аа”е един звук,  ”Ка”е друг звук, всеки има различен цвят от другите звуци. Няма два знака с един и същи цвят.

Има определени звуци, които, ако се комбинират, имат голяма сила. Трябва да опитам да ви обясня това. Три или повече звуци с ниска честота, ако се комбинират правилно, могат да достигнат висока честота. За това ще откриете много мантри с повече от една сричка. Ом е едносрична, но други мантри не са едносрични. Освен Ом само биджа мантрите като Клим,  Аим,  Шрийм са едносрични. Тези едносрични мантри са предназначени да изчистят ума с по-голяма скорост.

И така,  като говорим за мантри, говорим за звуковата енергия във Вселената. Има много видове енергия, които вие познавате: електрическата енергия е един тип, ядрената енергия е друг. По същия начин звукът е също енергия и може да предаде вълните на енергията през пространството. Мантрата е толкова силна, че може да въздействува вътре във нас и може също да въздейства върху обектите във Вселената. Когато получите мантра от вашия гуру, вие всъщност получавате частица енергия от него в потенциалната форма на семе. Когато практикувате мантрата, ако тя не ви даде концентрация това няма значение, защото на първия етап мантрата създава експлозии в ума и после концентрацията идва сама. Мантрата  е основата на йога, мантрата е основата на тантра и мантрата е основата на духовния живот. Мантрата може да ви даде задоволство и мантрата може да повлияе на характера и личността ви. Мантра може да доведе до общуване между хора на астралното поле. Мантра може да повлияе на мозъка и умствените способности на децата.

<< Назад към статиите