Различните видове йога

Съществуват много различни видове йога. Общият им брой е над сто. Повечето от тях обаче са само варианти на няколко основни форми йогийски практики. Тези многобройни варианти възникват от модификации, предназначени за темперамента и вярванията на всеки, и в известен смисъл може да се каже, че има различна пътека в йога за всеки индивид, тъй като всяка личност е уникална.
Различните пътеки в йога водят към една цел. Често ги сравняват с различни реки, които се вливат в морето. В началото те са напълно отделени една от друга и са известни с различни имена. След време обаче те започват да се сливат една с друга, докато накрая океанът не ги погълне напълно и реките изцяло загубват своята индивидуалност. Същото е и с отделните йогийски пътеки. В началото те имат специфични характерни черти и понякога дори изглежда, че си противоречат, но в по-напредналите им етапи различията изчезват. Тук може би е уместно да се припомни, че думата „йога“ произлиза от санскритската дума, означаваща „единство, сливане“. Това показва и целта, към която се стреми – единство с космическото съзнание, с Върховната Същност. Но това е крайната цел. Вървейки към нея, човек постига много други неща – физическо здраве, умствен мир, по-висше осъзнаване.
Многото йогийски пътеки могат да се класифицират в няколко основни групи. Те въздействат върху основните черти на личността.

  • Карма йога – пътят на дейността – за тези хора, които не могат да се спрат, които непрестанно действат и се изявяват във външния свят.

  • Бхакти йога – пътят на предаността – за тези, които са по-емоционални по природа.

Гияна (Джнана йога)  – пътят на запитването – за тези, които си задават въпроси за естеството на живота и отказват да приемат отговори, които не се основават на лично преживяване.

  • Раджа йога – пътят на самовглъбяването – за тези, които са по-тихи и вглъбени в себе си и имат склонност към наблюдаване на реакциите на ума.

  • Хатха йога – пътят на балансиране на физическите и умствените енергии – за тези, които искат да постигнат отлично здраве и спокоен ум.

Останалите форми на йога може да се поставят в една от тези групи. Всъщност най-добре е да се практикуват и петте главни пътя на йога донякъде, с наблягане на този, който въздейства върху доминиращата черта на отделната личност. Тази пътека трябва да се следва с най-голямо усърдие.
Ако желаете сериозно да се занимавате с йога и не знаете откъде да започнете, най-добре е да се обърнете към компетентен учител за съвет. Въз основа на здравословното ви състояние и целта, която си поставяте (физическо здраве, умствено равновесие, събуждане на творческите сили, духовно развитие и т.н.), той ще ви даде съответна садхана (индивидуален комплекс от йогийски практики) и ще ви преподаде съответните техники. След това вече вашето усърдие и редовност определят скоростта, с която ще напреднете към целта си.

По материали, издадени под ръководството на   Парамахамса Сатянанда

<< Назад към статиите