Санкалпа

Йога нидра е практика, която обикновено продължава от двадесет до четиредесет минути.  За хората с високо кръвно налягане и с други проблеми, както и за онези, които искат да навлязат надълбоко в духовната страна на йога, има различни техники.  Йога нидра всъщност е много проста практика, която можете да научите от запис. Преди да започнете, намерете тиха стая и затворете прозорците и вратите. Изключете телевизора или радиото, разхлабете яката и вратовръзката си и пуснете записа. След това легнете в шавасана и слушайте гласа на инструктура. Продължете да следвате инструкциите наум. Не се концентрирайте, не контролирайте дишането си, само слушайте инструкциите и ги следвайте с ума си. Най-важното в йога нидра е да се въздържате от заспиване. Ако заспите, губите осъзнаването, към което се стремите в практиката.

Подготовка за практиката

Йога нидра се изпълнява в шавасана, която свежда до минимум усещането за допир члез избягване на контакта между крайниците на тялото. Върховете на пръстите, които са изключително чувствителни органи на осезанието, не се допират до пода, като за целта обръщаме дланите на ръцете на горе. Трябва да се носи леко, свободно облекло. Стаята не трябва да бъде нито гореща, нито студена и не бива да има полъхване на вятър или течение, насочено към тялото. Зрителните стимули се елиминират просто чрез затваряне на очите.  След това умът се фокусира върху външните звуци. Ако изключим насила всички сетивни впечатления, умът би станал неспокоен и объркан. За това той се насочва да мисли за външните звуци и се придвижва от звук на звук с нагласата на свидетел. След известно време умът губи интерес към външния свят и автоматично се успокоява. Този метод на успокояване на ума се нарича антар мауна. Той подготвя съзнанието за практикуването на йога нидра.

Посяване семената на промяната

Вероятно най-ефективното средство за обучение на ума в йога нидра се крие в санкалпата, която правите за себе си по време на всяка практика. Всичко останало в живота ви може да се провали, но не и санкалпата, направена по време на йога нидра.  Санкалпа е санскритка дума, която може да се преведе като „решение” или „утвърждение”. Това е важен момент в йога нидра и мощен метод за трансформиране на личността, както и начин за даване на положителна насока в живота.  Ако знаете какво искате да постигнете в живота си, санкалпата ще бъде творецът на вашата съдба. Независимо дали искате да станете художник, писател, оратор или духовен водач, можете да проведете своето обучение с помощта на тази проста техника. Но първо трябва да имате насока.  Повечето от нас се лутат в мрака като кораби без компас, платноходи без запасна котва. Не знаем накъде вървим, защото сме водени, насилвани и тласкани от бурята на живота. Понякога въврвим и по правилния път, но това обикновено става, когато са ни тласнали по него, а не защото сме го избрали. В йога нидра обаче имаме възможност за избор и той се създава чрез санкалпата, или решението.  Санкалпата приема формата на кратко изречение, казано наум, което се запечатва в подсъзнанието, когато е възприемчиво и чувствително към самовнушения по време на йога нидра. Санкалпата трябва да се повтори не когато сте интелектуално активен, а когато умът е успокоен и притихнал. Преди и след практиката на йога нидра има кратък период, посветен на санкалпата. Решението, което вземате в началото на практиката, е като  посяване на семе, а в края на практиката – като неговото поливане.  Санкалпата е решението да станете нещо или да направите нещо в своя живот. Всеки има множество желания и амбиции, но повечето от тях се губят, изтощават или разрушават точно както би станало, ако разпръснете семена на различни места – някои може да се хванат, но повечето няма да успеят. Санкалпата е семе, което създавате и после посявате в лехата на своя ум. Когато умът е ясен, санкалпата се развива много добре. Ако първо обработите лехата с тор и обогатители, махнете бурените и тревата и след това засеете семето, растението ще се развие по-добре. По същия начин стои въпросът с ума и с идеите. Ако подготвите ума и засеете правилно семето /идеята/, то ще се развие в живота ви и ще стане една мощна насока.

Решението

Трябва да изберете внимателно своята собствена санкалпа. Думите трябва да се подредят много точно и ясно, иначе тя няма да проникне в подсъзнанието. Следват примери за кратки, позитивни и ясни решения, които могат да бъдат използвани:

  •  Пробуждам своя духовен потенциал.
  •  Аз съм положителна сила за еволюцията на другите хора.
  •  Успявам във всичко, което предприемам.
  •  Аз съм по-осъзнат и работоспособен.
  •  Имам съвършено здраве.

Изберете само една санкалпа, съответстваща на потребностите и наклоностите ви. Не бързайте, защото изберете ли веднъж една санкалпа, не бива да я променяте с друга. Не очаквайте бързи резултати. Нужно е време в зависимост от същността на решението и това до каква степен то е засадено в ума. Резултатът зависи много от искреността и дълбоко усещаната потребност да се постигне целта на санкалпата.  Ако познавате човек с лоши навици, обучете го как да практикува йога нидра. Почакайте, докато се отпусне напълно, и след това подайте няколко положителни утвърждения. В този най-силен момент на възприемчивост той ще послуша. Нелогичният, неспокоен ум може да бъде опърничав, но в йога нидра умът е абсолютно послушен.

Разбиране на човешката природа

Преди да се приложи практиката на йога нидра с някаква определена цел, е необходимо да се изучи характерът на човека, когото ще инструктирате, така че материалът, който ще му преподавате, да не предизвика бунт в него. Макар, че нещата които му се предлагат в йога нидра, могат да бъдат възвишени и велики, личността на някой човек може да се надигне срещу тях. В някой ден от живота може би мнозина от нас ще се разбунтуват срещу установените правила, канони или срещу политическия ред. Така е, защото идеите, заложени в ума ни, са противни на истинската ни същност.  Всеки от нас има по рождение свой собствен характер, който не можем да променим. В йога този характер е познат като свабхава /емоционалните реакции на човек/. Навиците и религиозната принадлежност могат де се променят, но не и характерът. Той е в човека през целия му живот и е отговорен за всичките му постижения и провали. За да разберете характера на даден човек, ще трябва да изучите спонтанното, а не интелектуалното му поведение. Възрастните са толкова повлияни от безброй доктрини, че поведението им рядко е естествено и спонтанно. Но децата са много спонтанни и поради това лесно могат да се настроят на практиката на йога нидра и така да извлекат максимална полза от нея.  Много хора вземат интелектуални решения, но рядко постигат резултати. Причината е в това, че решението не е „посадено” достатъчно надълбоко. Често пъти се взема решение в момент, когато умът е разстроен или не е готов за него.

За да успее, санкалпата трябва да се „посади”, когато умът е отпуснат и готов да я приеме и абсорбира. Този вид състояние се получава в йога нидра.  Посее ли се веднъж семето на санкалпата дълбоко в подсъзнанието, тя привлича огромните сили на ума, за да й помогнат за узряването на нейните плодове. Това дълбоко посято и имащо огромен потенциал семе накрая ще се проявява отново и отново на съзнателно ниво и ще доведе до промени в личността и живота ви. Всеки от нас има силата за трансформира собствената си умствена структура. Всяка личност подлежи на трансформация и никакъв страх или натрапчива идея не са така дълбоко вкоренени, че да не могат да бъдат променени.  Семето на промяната се открива в решението, което се взема в йога нидра. Това решение трябва да бъде подкрепено с твърдо установена воля, за да се осъществи.

Санкалпата е мощна техника и трябва да се използва внимателно и мъдро. Въпреки че можете да използвате решението за терапевтични цели, то по-скоро трябва да се използва за по-големи цели като постигане на себереализация или състояние на самадхи. Ако искате да трансформирате модела на своя живот, можете да направите това с помощта на силата на санкалпата, направена по време на йога нидра. Ако имате негативни наклонности или навици в живота си и искате да ги поправите, можете да сторите това с положителна санкалпа.  Санкалпата е много мощен инструмент в ръцете на човека. Целта на санкалпата не е да изпълни желанията ви, а да привнесе сила в структурата на ума. Можете дори да кажете, че санкалпата е силата на волята. Тя трябва да се направи, когато човек разбере истинския й смисъл и значение. В началото повечето хора не знаят какво представлява санкалпата или каква да изберат за себе си. Затова е по-добре да почакате, докато постигнете разбиране.  Санкалпата може да даде насока за целия ви живот, ако я използвате мъдро. Но ако я използвате само за изкореняване на лоши навици или пиене, това означава да я използвате неправилно. Целта й е да повлияе и трансформира цялостния начин на живот не само на физическо ниво, но и на умствено, емоционално и духовно ниво. Тогава, ако сте голям пушач или пияница, автоматично ще се отървете от тези навици. По тази причина ние не препоръчваме санкалпата да се използва за премахване на лоши навици. По-добре изберете санкалпа, която да промени цялата ви личност, така че да станете по-уравновесен, щастлив и реализиран.

Когато санкалпата се превърне в насочваща сила, всичко, което правите в живота си, ща бъде успешно.

Превод от „Йога нидра” – Св. Сатянанда Сарасвати

<< Назад към статиите