Тратака (концентрирано взиране върху пламък на свещ)

йога практика тратака

Тратака балансира нервната система, като облекчава нервното напрежение, безпокойство, депресия и безсъние.

Подобрява паметта и помага за развиване на добра концентрация и силна воля. Активизира Аджна чакра и е отлична подготвителна практика за медитация.

За тази практика ще ви е необхо­дима свещ. Запалете свещта и я пос­тавете така, че пламъкът да е точно на нивото на очите, когато седнете. Заемете удобна медитативна асана с изправена глава и гръбнак; на една ръка разстояние от свещта. Затворете очи и отпуснете цяло­то тяло, особено очите, челото, слепоочията, лицето. В продълже­ние на няколко минути осъзнавайте стабилността на тялото си. Останете неподвижни през цялото време на практиката. Дишането е бавно, ритмично и дълбоко. По този начин стабилността на тялото и дъха създават стабилност на ума, което е основна предпоставка за концентрацията.

След това отворете очи и фикси­райте погледа си във върха на фитила. Пламъкът може леко да трепка, но вър­хът на фитила остава винаги непод­вижен. Не бива да мигате и да движи­те очните ябълки по никакъв начин. Очите са напълно отпуснати, не са широко отворени. Не се напрягайте. Вниманието ви трябва да е изцяло концентрирано върху върха на фитила, така че да загубите усещане за тялото. Ако умът започне да се от­клонява, леко го върнете обратно към практиката.

Когато очите се уморят, нежно ги затворете. Насочете внимание­то си във вторичния образ на пламъ­ка, който остава в пространството пред затворените ви очи. Ако образът се движи, наблюдавайте го и се опитай­те да го стабилизирате. Когато започне да избледнява опитайте се да го вър­нете отново.

Когато вече не можете да задър­жите образа, бавно отворете очи и пак насочете погледа си във върха на фитила. Повторете процедурата с вън­шното взиране. След това отново зат­ворете очи и се взрете във вътреш­ния образ. Продължете по този начин 3 или 4 пъти. След като завършите пос­ледния път, разтъркайте енергично дла­ните си и ги положете върху очите. Нап­равете това 2 или 3 пъти, преди да от­ворите очи.

Продължителност: В началото започнете тратака само 1 или 2 минути. Постепенно увеличете времетраенето. За общи цели 10 минути са достатъчни. Онези, които страдат от безсъние и умствено напрежение, да изпълняват тази практики по 10-15 минути вечер преди лягане.

Внимание: Тратака трябва да се практикува със стабилен пламък, затова не бива да има течение в помещението. Практикуващият винаги да избягва прекалено да се напряга. Способността да се държат очите отворени, без да се мига, се развива постепенно и с постоянство в практиката.

Тази практика е отличен метод за изчистване на натрупани комплекси, проблеми и потиснати мисли от ума, като дава възможност на практикуващия да наблюдава като свидетел как те се появяват. Има вероятност обаче, тези проблеми да се проявят твърде бързо навън, което може да бъде малко смущаващо за ума. Ако това се случи, спрете практиката и потърсете съвета на опитен йога учител.

 

В момента Тратака можете да практикувате с група
в курса по Интегрална йога – четвъртък от 18:45 до 20:15

За повече информация вижте графика.

йога практика тратака