4-ти МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЙОГА 2018

Bihar School of Yoga, Мунгир, представя

Йога за развиване на вътрешното осъзнаване и потенциал

Вашата програма за Международния ден на йога, 2018 г.

От 6,00 до 7,30 ч. хората ще се съберат на покривни площадки, веранди, дворове и други отворени пространства в своите домове и общностни центрове и ще практикуват:

1. Кая стерям с внимание върху преживяването на баланс и хармония на тялото и ума

МАНТРА

2. Шанти мантри:

Ом сахана вавату

Саха нау бхунакту

Саха вийрям караваавахей

Теджас винава дхи тамасту

Маа видвишавахей.

Ом шанти, шанти, шанти.

 

3. Махамритюнджая мантра със санкалпа за оздравяване, енергия, сила, имунитет и издръжливост (11 повторения)

Ом траямбакам яджамахе сугандхим пущивардханам

Урварукамива бандханат мритьормукшия мамритат

4. Гаятри мантра със санкалпа за мъдрост, вътрешна яснота, интуитивно познание и научаване (11 повторения):

Ом бхурбхува сваха татсавитурвареням

Бхарго девася дхимахи дхийо йо нах прачодаят.

5. 32-те имена на Дурга със санкалпа за преодоляване на страданията в живота, за постигане на мир и хармония (3 повторения)

Ом дурга дургартишамани дурга падвиниварини.

Дургамачедини дургасадини дурганашини.

Дургатоддхарини дурганихантри дургамапаха. Дургамагянада

дурга дейталокадаванала.

Дургама дургамалока дургаматмасварупини. Дургамаргапрада

дургамавидя дургамашрита.

Дургамагянасамстхана дургамадхянабхасини. Дургамоха дургамага дургамартхасварупини.

Дургамасурасамхантри дургамаюдхадхарини. Дургаманги

Дургамата дургамя дургамешвари.

Дургабхима дургабхама дургабха дургадарини.

 

АСАНИ

6. Тадасана (9 повторения)*

7. Тиряк Тадасана (9 повторения)

8. Кати чакрасана (9 повторения)

9. Шавасана**

10. Пада санчаланасана, етап 2 (9 повторения)

11. Наукасана (9 повторения)

12. Чаки чаланасана (9 повторения)

13. Ваю нишкасанасана (9 повторения)

14. Ваджрасана (с осъзнаване на коремното дишане, 1–2 минути)

15. Марджари асана (9 повторения)

Тези асани представляват кратка и лесна за практикуване капсула за тонизиране на цялата храносмилателна система.

ПРАНАЯМА

16. Шитали/шиткари пранаяма (10 повторения)

17. Нади шодхана пранаяма 1:1 (10 повторения)

18. Бхрамари пранаяма (10 повторения)

ЯМА-НИЯМА

За няколко минути нека всеки да размишлява върху и да развие ямата манахпрасад (или щастие) и ниямата джапа.

19. Манахпрасад: тази яма беше представена на Международния ден на йога през 2016 г. До каква степен сте били в състояние да я практикувате и какви са били ефектите? Върнете се към вашето състояние на ума през последните няколко дни и идентифицирайте моментите, в които сте били истински щастливи. Свържете се с енергията и позитивността на тези моменти и се опитайте сега да отведете себе си до това състояние. Всеки ден се стремете да увеличавате продължителността на това състояние. Ако все още се чувствате нещастни, опитайте се да разберете причината за това. Разпознайте негативното, ограничаващо качество у себе си, което чувството за нещастие отразява. След това се фокусирайте върху неговото противоположно, положително и издигащо качество и се опитайте да го засилите, така че да се почувствате щастливи.

20. Джапа: Ние сме свързани със сетивата и сетивните обекти през цялото време. Джапа е метод, чрез който можем да прекъснем връзката на ума с тях за малко и да се свържем с нещо различно. Връзката между вашия ум, сетивата и сетивните обекти се прекъсва. В създалата се пауза насочете вашето внимание и осъзнаване към откриването на вашата истинска природа, и това е мястото, където ще намерите мир. С тази цел в ума практикувайте изпяване на Ом в продължение на 5 минути, като оставате изцяло фокусирани върху звука на мантрата. Също така вземете решение, че ще практикувате мислено джапа с Ом или с вашата гуру мантра, когато ви е възможно през деня.

ПРАТЯХАРА

21. Аджапа джапа (Со Хам с осъзнаване в предния психичен канал 5 минути)

22. Йога „дрямка“ ( основна йога нидра с етапи 3 & 4, 10 минути)

23. Изпяване на йогийска молитва:

Асато маа сад гамая.

Тамасомаа джьотир гамая.

Мритьормаа амритам гамая

Сарвешаам свастир бхавату.

Сарвешаам шантир бхавату.

Сарвешаам пурнам бхавату.

Сарвешаам мангалям бхавату.

Лока самастаа сукхино бхаванту.

Ом шанти, шанти, шанти.

Тази молитва за край на практиките изразява възнамеряване и съдържа в себе си същността на ученията на йога. Тя олицетворява личната цел за постигане на хармония, равновесие и баланс в живота, както и социалната цел да достигнем до всички с пожелание за тяхното добруване.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*При динамичните практики първите 3 пъти осъзнаването трябва да бъде насочено към физическото движение, следващите 3 пъти – към дъха и праната и последните 3 пъти – към менталната визуализация.

**Шавасана може да се практикува според нуждите на групата.

Съветваме всички йога последователи да прилагат гореизброените практики в продължение на една година и след това да оценят своите постижения и качествените промени в своя живот. Ние се надяваме и се молим вдъхновението и духът на йога да бъдат с вас и на свой ред вие да сте в състояние да помогнете на други по пътя на йога и йогийския начин на живот.

Хари Ом Тат Сат